piątek, 28 grudnia 2012

Breakpoint js

Breakpoint - przydatna funkcja do przerywania asynchronicznego kodu. Wymaga obecności DOM (Document Object Model). Tworzy w nim przycisk, który umożliwia ręczne wywołanie zatrzymanych fragmentów kodu. Funkcja pozwala sprawnie śledzić błędy w ekstremalnych warunkach :)
var Breakpoint = (function(doc){
 doc = doc || document;
 var fns = [];

 var btn = doc.createElement('button');
 btn.innerHTML = 'Breakpoint';

 btn.addEventListener('click', function(e){
  fns.shift().call();
  update();
 });

 doc.body.appendChild(btn);

 var update = function(){
  btn.disabled = !fns.length;
 };

 update();

 return {
  add: function(fn){
   fns.push(fn);
   update();
  }
 };
})();
Przykład użycia:
// bez Breakpoint:
var test = function(){
 // czynnosc A
 // czynnosc B
};

// to samo z Breakpoint:
var test = function(){
 // czynnosc A
 Breakpoint.add(function(){
  // czynnosc B
 });
};

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz