środa, 22 lutego 2012

getType - sprawdzenie typu, pewniejsze od typeof

Poniżej zamieszczam funkcję zwracającą typ danej. Funkcja w przeciwieństwie do operatora typeof znacznie skuteczniej oddaje typ przekazanej danej. Pomysł został zaczerpnięty z serwisu JavaScript Garden. Funkcja do sprawdzenia typu wykorzystuje generyczną funkcję toString podstawowego obiektu.
var getType = function(obj){
 return ({}).toString.call(obj).slice(8, -1);
};
Poniżej szybkie sprawdzenie różnic funkcji getType oraz operatora typeof. Pomaga on uświadomić sobie, z jakimi problemami mamy do czynienia, jeśli używamy operatora typeof.
[{}, [], '', 0, 1/0, false, function(){}, /./, null, undefined].map(function(obj){
 return [getType(obj), typeof obj];
});
Tak naprawdę operator typeof JavaScriptu ma tylko jedno uzasadnione zastosowanie.
typeof variable === 'undefined';

wtorek, 14 lutego 2012

Object each - iteracja po obiekcie

Poniżej zamieszczam bardzo przydatną funkcję pozwalającą w prosty sposób iterować po obiekcie.
var each = function(obj, fn){
 var res = {};
 for( var i in obj ){
  if( obj.hasOwnProperty(i) ){
   res[i] = fn.call(obj, obj[i], i);
  }
 }
 return res;
};
Przykład zastosowania:
each({
 name: 'Grzegorz',
 job: 'web developer',
 website: 'gkucmierz.blogspot.com'
}, function(value, key){
 alert([key, ': ', value].join(''));
});

poniedziałek, 13 lutego 2012

Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript

Przeglądając kod źródłowy pewnej strony natknąłem się na ciekawy kawałek kodu. Na szczególną uwagę zasługuje linijka 902 :)

sobota, 11 lutego 2012

Array shuffle

Implementacja funkcji mieszającej elementy tablicy w języku JavaScript.
Array.prototype.shuffle = function(){
 return this.sort(function(){
  return Math.random() - 0.5;
 });
};
Przykład użycia:
[1, 2, 3].shuffle();
Poniżej inna implementacja bez użycia prototypów.
var shuffle = function(arr){
 return arr.sort(function(){
  return Math.random() - 0.5;
 });
};

piątek, 10 lutego 2012

Pobranie treści strony przy pomocy XMLHttpRequest

Poniższa funkcja pozwala pobrać treść podstrony przy pomocy JavaScript.
var get = function(url, fn){
 var xhr = new XMLHttpRequest();
 xhr.open('GET', url);
 xhr.onabort = xhr.onerror = function(){
  fn(false);
 };
 xhr.onreadystatechange = function(resp){
  if( xhr.readyState === 4 ){
   fn(resp.target.responseText, resp);
  }
 };
 xhr.send();
};

piątek, 3 lutego 2012

Kliknięcie w dowolny element HTML przy pomocy js

Poniższa funkcja pozwala na kliknięcie w dowolny obiekt HTML przy pomocy JavaScript, niemal identycznie jak gdyby to zrobił użytkownik.
var click = function(htmlElement){
 var evt = document.createEvent('MouseEvents');
 evt.initMouseEvent('click');
 htmlElement.dispatchEvent(evt);
};
W podobny sposób można oczywiście wywoływać wszystkie inne możliwe zdarzenia.