piątek, 3 lutego 2012

Kliknięcie w dowolny element HTML przy pomocy js

Poniższa funkcja pozwala na kliknięcie w dowolny obiekt HTML przy pomocy JavaScript, niemal identycznie jak gdyby to zrobił użytkownik.
var click = function(htmlElement){
  var evt = document.createEvent('MouseEvents');
  evt.initMouseEvent('click');
  htmlElement.dispatchEvent(evt);
};
W podobny sposób można oczywiście wywoływać wszystkie inne możliwe zdarzenia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz