środa, 22 lutego 2012

getType - sprawdzenie typu, pewniejsze od typeof

Poniżej zamieszczam funkcję zwracającą typ danej. Funkcja w przeciwieństwie do operatora typeof znacznie skuteczniej oddaje typ przekazanej danej. Pomysł został zaczerpnięty z serwisu JavaScript Garden. Funkcja do sprawdzenia typu wykorzystuje generyczną funkcję toString podstawowego obiektu.
var getType = function(obj){
  return ({}).toString.call(obj).slice(8, -1);
};
Poniżej szybkie sprawdzenie różnic funkcji getType oraz operatora typeof. Pomaga on uświadomić sobie, z jakimi problemami mamy do czynienia, jeśli używamy operatora typeof.
[{}, [], '', 0, 1/0, false, function(){}, /./, null, undefined].map(function(obj){
  return [getType(obj), typeof obj];
});
Tak naprawdę operator typeof JavaScriptu ma tylko jedno uzasadnione zastosowanie.
typeof variable === 'undefined';

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz