sobota, 3 marca 2012

Array unique - czyli pozbywamy się duplikatów

Funkcja jako argument przyjmuje tablicę z danymi dowolnego typu. W rezultacie funkcja zwraca tablicę zawierającą tylko unikalne elementy tablicy źródłowej.
var unique = function(arr){
  return arr.filter(function(el, i){
    return arr.indexOf(el, i+1) === -1;
  });
};
Poniżej zamieszczam funkcję robiącą to samo co powyższa funkcja z drobnym wyjątkiem. Poniższa funkcja zawiera dwa dodatkowe wykonania funkcji reverse co pozwoliło na zachowanie naturalnej kolejności elementów występujących w tablicy. Pierwsze wystąpienie danego elementu pozostaje w tym samym miejscu, kolejne wystąpienia tego samego elementu są ignorowane. W poprzedniej wersji funkcji to ostatni element zostałby zachowany.
var unique = function(arr){
  return arr.reverse().filter(function(el, i){
    return arr.indexOf(el, i+1) === -1;
  }).reverse();
};

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz