czwartek, 5 stycznia 2012

Wykrywanie interakcji użytkownika

Poniżej zamieszczam prosty kod umożliwiający wykrycie interakcji użytkownika z przeglądarką internetową.
'keydown keyup mousemove mousedown mouseup'.split(' ').map(function(evtName){
 window.addEventListener(evtName, function(e){
  console.log(e.type);
 }, false);
});
Powyższy kawałek kodu można łatwo rozbudować, tworząc obiekt pozwalający na proste odczytanie czy użytkownik jest obecny na stronie.
var idleDetection = (function(delay){
 if( typeof delay === 'undefined' ){
  delay = 6e4; // 60s
 }
 var t;

 var interaction = function(){
  t = Date.now();
 };
 'keydown keyup mousemove mousedown mouseup'.split(' ').map(function(evtName){
  window.addEventListener(evtName, interaction, false);
 });
 interaction();

 return Object.create(null, {
  idle: {get: function(){
   return Date.now() - t >= delay;
  }}
 });
})(2e4);
Konstruktor funkcji przyjmuje jeden opcjonalny parametr, który jest wartością czasu braku interakcji użytkownika, po upłynięciu którego użytkownik zostaje uznany za nieobecnego na stronie. Domyślna wartość tego czasu wynosi 1 minutę. Poniższy kawałek kodu demonstruje działanie funkcji.
setInterval(function(){
 document.title = idleDetection.idle ? 'idle' : 'welcome back';
}, 1e3);

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz