poniedziałek, 21 stycznia 2013

Binary - operacje na bitach

Funkcja upraszczająca operacje na bitach w JavaScript.
var Binary = function(val){
 val = val || 0;

 return {
  value: function(v){
   if( typeof v === 'undefined' )
    return val;
   val = v;
  },
  bit: function(n, v){
   if( typeof v === 'undefined' )
    return val & (1<<n) ? 1 : 0;
   if( v ){
    val |= 1<<n;
   }else{
    val &= ~(1<<n);
   }
  },
  toString: function(){
   return val.toString(2);
  }
 };
};
Warto pamiętać, że operacje bitowe w JavaScript są powolne, ponieważ JavaScript przechowuje wszystkie liczby (Number) jako double. W związku z tym każda operacja bitowa (przesunięcie bitowe, suma bitowa czy iloczyn bitowy) wymusza konwersję double na int.
// utworz nowa wartosc 5
var b = new Binary(5);
// odczytaj drugi bit
console.log(b.bit(2));
// ustaw pierwszy bit na 1
b.bit(1, true);
// odczytaj wartosc liczbowa
console.log(b.value());

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz