poniedziałek, 26 sierpnia 2013

Dane z blockchaina

Poza transakcjami bitcoin w blockchain mogą być zawarte dowolne dane przez wykopujących bloki.
EThe Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks

Poniższa komenda bash pozwala podejrzeć wszystkie aktualne dane zawarte w blokach.
for f in .bitcoin/blocks/blk*.dat; do echo -e "\n$f:"; strings -n 20 $f; done

Dla macos:
for f in ~/Library/Application\ Support/Bitcoin/blocks/blk*.dat; do echo -e "\n$f:"; strings -n 20 "$f"; done

http://pastebin.com/viRdMbAa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz