czwartek, 12 września 2013

waitFor - zaczekaj na pojawienie się obiektu

Funkcja, która w bardzo prymitywny sposób czeka na pojawienie się oczekiwanego obiektu w bliżej nie określonym czasie. Czasami takie coś może się przydać jeśli inny skrypt tworzy obiekty i nie wiemy kiedy się pojawią.

var waitFor = function(obj, srcArr, fn, opt){
 opt = opt || {t: 50};

 (function callee(){
  var tmp = obj;
  var tid = setTimeout(callee, opt.t);
  for (var i = 0; i < srcArr.length; ++i) {
   if (typeof tmp[srcArr[i]] !== 'undefined') {
    tmp = tmp[srcArr[i]];
   } else {
    return;
   }
  }
  clearTimeout(tid);
  fn(tmp, obj);
 })();
};
Poniżej przykład użycia:
waitFor(window, 'abc.def'.split('.'), function(data, obj){
 alert('jest: ' + data);
});

setTimeout(function(){
 window.abc = {};
 
 setTimeout(function(){
  window.abc.def = 'obiekt/dane';
 }, 1e3);
}, 1e3);

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz