wtorek, 28 stycznia 2014

recursiveEach

recursiveEach - rekursywna iteracja po obiekcie. Funkcja do prawidłowego działania wymaga również 2 innych funkcji znajdujących się na tym blogu: getType oraz each.
Funkcję można dodatkowo rozbudować. Np. idealnie byłoby, gdyby w docelowej funkcji zamiast samej wartości klucza zwracała tablicę stringów wskazujących na ścieżkę do tego klucza w głównym obiekcie.

var recursiveEach = function recur(obj, fn, depth) {
 if (typeof depth === 'undefined')
  depth = -1;

 var res = {};

 if (getType(obj) === 'Object' && depth !== 0) {
  each(obj, function (el, key) {
   res[key] = recur(el, fn, depth - 1);
  });
  return res;
 }
 return fn(obj);
};

var getType = function (obj) {
 return ({}).toString.call(obj).slice(8, -1);
};

var each = function (obj, fn) {
 var res = {};
 for (var i in obj) {
  if (obj.hasOwnProperty(i)) {
   res[i] = fn.call(obj, obj[i], i);
  }
 }
 return res;
};

Przy pomocy tej funkcji łatwo zaimplementować funkcję flatten. Do funkcji flatten można przekazać zarówno obiekt jak i tablicę.
var flatten = function(obj) {
 var res = [];
 recursiveEach(obj, function(val) {
  res.push(val);
 });
 return res;
};

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz