środa, 13 kwietnia 2011

Inline scripts

Proste skrypty JavaScript, wklejane do paska adresu które mogą ułatwić naszą codzienną pracę.

Liczenie średniej z zestawu danych.
javascript:d={s:0,l:0};while(d.i=parseInt(prompt('podaj liczbe do sredniej (zero konczy ciag danych)',''),10)){d.s+=d.i;++d.l;}alert('srednia z '+d.l+' danych wynosi: '+(d.s/d.l));

Zaznaczenie wszystkich pól checkbox na stronie. Naturalnie odznaczenie można zrealizować przez zamianę true na false.
javascript:p=document.getElementsByTagName('input');for(i=0;i<p.length;++i){if(p[i].type==='checkbox'){p[i].checked=true;}};alert('ok');

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz