niedziela, 14 sierpnia 2011

Object update

Object.prototype.update = function(obj){
 for( var i in obj ){
  if( obj.hasOwnProperty(i) ){
   this[i] = obj[i];
  }
 }
 return this;
};

Funkcja update pozwala w prosty sposób rozbudować lub nadpisać dowolne właściwości obiektu.
Ponieważ funkcja operuje na referencji do obiektu, oraz zwraca tę referencję możemy z niej skorzystać na dwa sposoby.

Pierwszy z nich polega na utworzeniu obiektu i nadpisaniu/rozszerzeniu jego metod/wartości.
var obj = {
 a: 1,
 b: 2
};

obj.update({
 b: 3,
 c: 4
});

console.log(obj);

Drugi sposób to wywołanie metody update na naszym obiekcie w chwili jego utworzenia i zwrócenie na jego miejsce nowego obiektu.
var obj = {
 a: 1,
 b: 2
}.update({
 b: 3,
 c: 4
});

console.log(obj);

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz