czwartek, 18 sierpnia 2011

Animation, czyli jak sprawnie animować elementy strony

Poprzednio pisałem na temat animacji. Tym razem rozbudowałem tę funkcję o dodatkowe przydatne możiwości.

var Animation = function(fn, params){
 params = params || {};
 params = params.implicit({
  frames: 10,
  fn: function(){},
  t: 30,
  transition: null,
  at: 0
 });
 var frame = Math.round(params.at * params.frames);
 var progress;
 
 var run = (function(){
  return params.transition
   ? function(p){
     progress = p;
     fn.call(res, params.transition(progress), params);
    }
   : function(p){
     progress = p;
     fn.call(res, progress, params);
    };
 })();
 var iid = setInterval(function(){
  run( (++frame)/params.frames );
  if( frame >= params.frames ){
   clearInterval(iid);
   params.fn.call(res, params);
  }
 }, params.t);
 run( frame/params.frames );
 
 var res = {
  stop: function(execEndFn){
   execEndFn = execEndFn || false;
   clearInterval(iid);
   if( execEndFn ){
    params.fn.call(res, params);
   }
   return this.progress();
  },
  progress: function(){
   return progress;
  },
  toString: function(){
   return '[Animation: '+ Math.round(progress * 1e2) +'%]';
  }
 };
 return res;
};

Przede wszystkim funkcja (klasa) nie zwraca już identyfikatora zwracanego przez funkcję setInterval. Zamiast tego zwraca obiekt z dwiema (nie licząc metody toString nadpisującej tę domyślną dla obiektu) metodami.
Pierwsza metoda stop umożliwia zatrzymanie animacji. Wywołanie jej z pierwszym parametrem równym true spowoduje wywołanie również funkcji, wywoływanej w chwili normalnego zakończenia animacji. Przez normalne zakończenie rozumiemy odtworzenie animacji do końca.
Kolejna metoda zwracanego obiektu pozwala pobrać aktualny stan animacji z zakresu <0; 1>.
Dodatkowo do opisanych już wcześniej parametrów dodałem dwa następujące.
Transition - pozwala przekazać funkcję przejścia. Dzięki temu możemy w prosty sposób zrealizować np. łagodne rozpoczęcie i/lub zakończenie animacji.
Kolejny nowy parametr at jest nie mniej ciekawy. Pozwala bowiem on na rozpoczęcie animacji od zadanego etapu. Animacja z niezerową wartością dla tego parametru będzie trwała już krócej czyli nie będzie rozciągnięta na zadaną ilość klatek (frames) a zostanie ucięta, co pozwala na niesamowicie proste zaimplementowanie animacji, która może zostać w dowolnej chwili przerwana i odtworzona wstecz do punktu wyjściowego.

Na koniec dodam, że "klasa" korzysta z funkcji implicit, w celu ustawienia domyślnych parametrów wywołania funkcji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz